Prawo autorskie: <a href='http://pl.123rf.com/profile_tomwang'>tomwang / 123RF Zdjęcie Seryjne</a>

Nowy Rok jest zwykle okazją do rewizji swoich zachowań, nawyków, podejmowania wyzwań i spełniania marzeń. Aby jednak nie znaleźć się w statystycznej grupie 92% osób, które porzucają swoje noworoczne postanowienia, proponujemy kilka sposobów, aby utrzymać motywację do działania na takim poziomie, który umożliwi realizację postanowień. Wybierz te, które dla Ciebie są najbardziej skuteczne i działaj!

  1. Zdefiniuj swoje cele. Powinny być one ambitne, ale możliwe do realizacji. Nie powinno być ich za dużo – zwłaszcza jeśli ich realizacja przypada na jeden moment czasowy (np. najbliższy miesiąc). Zapisz swoje cele na kartce.

  2. Zaplanuj realizację celów. Każdy duży cel składa się z pojedynczych czynności – zaplanuj je. Obserwowanie jak krok po kroku zbliżasz się do finału jest bardzo motywujące. Z drugiej strony trochę mniej bolesna jest sytuacja, w której nie uda Ci się zrealizować jakiegoś etapu. Nie czekaj z rozpoczęciem działań do 1 stycznia. Rozpocznij działania wcześniej.

  3. Gdy nie masz motywacji do realizacji jakiegoś zadania – nie zastanawiaj się zbyt długo, a zacznij działać. Specjaliści twierdzą, że 5 minut to maksimum czasu jaki powinieneś poświęcić na „walkę ze sobą”. Natomiast jak tylko rozpoczniesz już swoje zadanie, to okaże się że masz wystarczające siły i chęci do jego zakończenia.

  4. Wizualizuj sobie zrealizowany cel. Wyobrażaj sobie jakie będą efekty Twojej pracy, jak będziesz się czuł, jakie będą towarzyszyć Ci emocje. Jest to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi w budowaniu silnej motywacji.

  5. Przeanalizuj korzyści – co osiągniesz po realizacji założonych celów?

  6. Połącz korzyści z najważniejszymi priorytetami w Twoim życiu, z tym co jest dla Ciebie naprawdę ważne.

  7. Wykorzystuj muzykę do motywowania się do działania. Stanowi ona bodziec, który wywołuje u ludzi określone reakcje i stany emocjonalne. Muzyka zarówno może zmotywować Cię do podjęcia działania, jak również pomoże podtrzymać motywacje w trakcie wykonywania zadania. To bardzo silne narzędzie.

  8. W trakcie wykonywania zadania wyobrażaj siebie w stanie wysokiej motywacji. Powróć wyobraźnią do stanów fascynacji wykonywaną czynnością, zobacz siebie zapalonego do wykonywania zadania, a potem przenieś te odczucia, wizje do świata rzeczywistego.

  9. Pomyśl co sprawi Ci przyjemność po zakończonym zadaniu i nagradzaj się. Ważne abyś wierzył w to, że nagroda jest dla Ciebie bardziej atrakcyjna niż wysiłek włożony w wykonanie zadania. Wtedy ta stara, dobra metoda jest bardzo skuteczna.

  10. Bądź optymistą, nastaw się pozytywnie do swojego celu. Wykorzystuj efekt samospełniającego się proroctwa. Przestawiając swój umysł na optymistyczne tory, bardzo skutecznie pobudzisz go do działania.

Oczywiście dzień 1 stycznia jest datą umowną, a pozytywne zmiany w swoim życiu możesz wprowadzać w dowolnym momencie. Nie czekaj, zacznij pracować nad motywacją i zmianą nawyków już teraz. Jim Ryunej powiedział kiedyś: "Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwać".