Filozofia wellness

Podstawy filozofii wellness

Życie zgodnie z zasadami filozofii wellness, to wyższa jakość życia w optymalnym zdrowiu. Inaczej mówiąc jest to stan dobrego samopoczucia, związanego z wysoką jakością życia we wszystkich jego obszarach.

Zdrowy styl życia wellness

Filozofia wellness obejmuje zarówno aktywność fizyczną jak i właściwe odżywianie czy dbanie o urodę. Ale nie tylko. Wellness to holistyczne podejście do osiągania dobrego samopoczucia poprzez równowagę ciała, duszy i umysłu, która obejmuje wszystkie istotne obszary życia: fizyczny, duchowy, emocjonalny, intelektualny, zawodowy, społeczny i środowiskowy. Równowaga ta jest osiągana poprzez zaspokajanie potrzeb wynikających z każdego z obszarów. Osiągnięte w ten sposób samopoczucie uodparnia na choroby i wyraźnie przedłuża nasze życie.

Ogólnie rzecz ujmując, wellness to filozofia, styl życia, sposób bycia i sposób na życie; to relaks i energia, osiągane przez odpowiednią dietę oraz aktywność fizyczną i psychiczną, dbanie o urodę, a także troska o środowisko naturalne, czyli wszystko to, co powoduje, że czujemy się dobrze i komfortowo.

Zespół Trenuj-24.pl opiera swoje zasady działania właśnie na filozofii wellness, która pokazuje jak czerpać z życia pełnymi garściami i cieszyć się dobrym zdrowiem. Zapraszamy do współpracy!