Instruktor rekreacji ruchowej

to osoba będąca przewodnikiem w zakresie aktywności ruchowej. Inspirator, motywator, nauczyciel. Daje wskazówki w zakresie aktywności ruchowej, zbliżając tryb życia do filozofii wellness. Rozumie potrzeby swoich podopiecznych, wspiera ich, pomaga realizować cele. Jest osobą bardzo ważną z punktu widzenia zdrowego stylu życia.